Bài 3: Tiếng Hàn nhập môn : Cách viết chữ Hàn

Bài 3: Tiếng Hàn nhập môn : Cách viết chữ Hàn

Tiếng Hàn nhập môn : Cách viết chữ Hàn
Chỉ phụ âm hay nguyên âm ko làm nên âm trong tiếng Hàn mà phải có sự kết hợp giữa phụ âm và nguyên âm. Khi kết hợp với các nguyên âm dạng đứng, phụ âm ở bên trái của nguyên âm, và khi kết hợp nguyên âm dạng ngang, phụ âm đứng phía trên của nguyên âm.
Chữ Hàn quốc được viết theo nguyên tắc bút thuận :
– Từ trên xuống dưới
– Từ trái sang phải
I. Các Phụ Âm
1/ Phụ âm đơn :

Phụ âm đơnPhụ âm đơn 2

2/ Phụ âm kép

phu am kep 1

II. Các Nguyên Âm
1/ Nguyên âm đơn :
nguyen am don 2

nguyen am don 2
2/ Các nguyên âm đôi :

nguyen am doi 4

nguyen am don 1
III. Cách Viết Một Âm Tiết
Mỗi âm tiết Hàn khi được viết đều được phân bố đều, để có thể nằm trong một hình vuông dù có đuôi chữ (받침) hay không.

cach viet 1cach viet 2cach viet 3


 

 

1/ Cách viết âm tiết không có patchim (받침 : đuôi đỡ, đuôi chữ, phụ âm cuối)

bang ghep 2
bang ghep 1

2/ Cách viết các âm tiết có patchim (phụ âm cuối)
bang ghep 3

Thảo luận về nội dung này

thảo luận