Topik sơ cấp: Bài 4: Chọn từ theo hình vẽ

TOPIK

Topik sơ cấp: Bài 4: Chọn từ theo hình vẽ

Chủ đề 1 : Chọn từ theo hình vẽ

Chọn từ theo hình vẽ là phần thi đầu tiên trong mục TỪ VỰNG – NGỮ PHÁP của bài thi topik. Trong 4 đáp án bạn phải chọn một từ đúng có thể là danh từ, có thể là động từ phù hợp với hình vẽ.

[ngu phap] - chu de so 1 - chon tu dung

Thảo luận về nội dung này

thảo luận