Đại Học KEIMYUNG (Keimyung University)- 계명문화대학교

ĐẠI HỌC KEIMYUNG (Keimyung University)- 계명문화대학교

ĐẠI HỌC KEIMYUNG (Keimyung University)- 계명문화대학교

                                        ĐẠI HỌC KEIMYUNG (Keimyung University)- 계명문화대학교

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HỌC BỔNG

KHÓA HỌC THỜI GIAN ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG
Chương trình đào tạo tiếng Hàn
 • Kỳ mùa xuân: 02/03/2017 đến 12/05/2017 (thời hạn: trước ngày nhập học 2 tháng, hạn cuối đến ngày 06/01)
 • Kỳ mùa hạ: 25/05 đến 03/08 (thời hạn: trước ngày nhập học 2 tháng, hạn cuối đến ngày 24/03)
 • Kỳ mùa thu: 01/09 đến 15/11 (thời hạn: trước ngày nhập học 2 tháng, hạn cuối đến ngày 03/07)
 • Kỳ mùa đông: 27/11 đến 07/02/2018 (thời hạn: trước ngày nhập học 2 tháng, hạn cuối đến ngày 25/09)
–  Cấp học bổng từ 100 – 150.000KRW cho học sinh hoàn thành đủ 4 kỳ học tại trường.
Đại học 
 • Kỳ mùa xuân: bắt đầu từ đầu cho đến giữa tháng 11
 • Ký mùa thu: bắt đầu từ đầu cho đến giữa tháng 05
– Sinh viên nhập học từ ban đầu và sinh viên học chuyển tiếp

+  TOPIK cấp 3 giảm 50% học phí.

+  TOPIK cấp 4 giảm 50% học phí và tiền nhập học.

+  TOPIK cấp 5 trở lên giảm 100% học phí

– Sau nhập học

+ GPA 4.2 trở lên (hoàn thành 15 tín chỉ trở lên và không có điểm F): giảm học phí 100%.

+ GPA 3.0 trở lên (hoàn thành 15 tín chỉ trở lên và không có điểm F): giảm học phí 50%

+ GPA 2.0 trở lên giảm 30% học phí.

 

Sau Đại học
 • Kỳ mùa xuân giữa tháng 11
 • Kỳ mùa thu giữa tháng 05
+ TOPIK cấp 3 – 5: giảm 50% học phí.

+ TOPIK cấp 6: miễn 70% học phí.

 

 

NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo rất đa nhiều ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: nhân văn , quốc tế, xã hội, quản trị, kinh tế, tự nhiên, khoa học, công nghệ, nghệ thuật thể thao, y,….

 

KÝ TÚC XÁ

 • Loại phòng khu bình dân
 • Loại phòng khu từ thiện (dành riêng cho nam sinh)
 • Loại phòng khu hiệp lực (dành riêng cho nữ sinh)
 • Thời gian đăng ký:   Kỳ mùa xuân từ tháng 3 – tháng 6, kỳ mùa thu từ tháng 9 – tháng 12

(Nguồn: Korea Language Education Center in HCMC)

 

Thảo luận về nội dung này

thảo luận

One Comment

 • Cordelia viết:

  Love the Turbo Fire DVDs. I actually bought them after you reviewed them on here. It pumps me up even though I&;2187#m doing them by myself. I used to really like the Tae Bo DVDs by Billy Blanks but thought the music could get a little cheesy.

Leave a Comment

*

*